Cookies

 • Společnost Dotykačka ČR s.r.o., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 06290914 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279594 (dále jen „Správce“) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek www.jaknaetrzby.cz.

 • Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu společnosti, jak jej umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“). Nastavení rozsahu zpracovávání cookies pro tyto účely můžete upravit v rámci nastavení svého prohlížeče. V případě jejich omezení však nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 • Cookies, která jsou zpracovávána za účelem měření návštěvnosti webu a navazujících statistik chování návštěvníku webu jsou posuzovány v pseudonymizované podobě a případná identifikace jednotlivce z titulu těchto zpracovávaných údajů je možná jen na zákaldě vynaložení značného a vysoce odborného úsilí.

 • Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  Safari


 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ  Vydavatel/ Název Účel Expirace
 Cookies CMS   CMS Publis Zajištění funkčnosti webu, usnadnění uživatelského přístupu Data nejsou ukládána a archivována 
 Cookies třetích stran  Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
(max. 26 měsíců)
 Cookies třetích stran  Hot Jar Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
(max. 365 dní)
 Cookies třetích stran  Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
 Cookies třetích stran  S-klik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
 Cookies třetích stran  Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů

 

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Společností Corporate Publishing s.r.o., IČ: 27885453, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku,
  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
  • Poskytovatelem služby Seznam Sklik společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku

 • Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • pro komunikaci se Správcem týkající se zpracování osobních údajů využijte kontakt info@dotykacka.cz.