Plošný zákaz kouření v restauracích je tady

Plošný zákaz kouření v restauracích je tady

30|05|2017

Od 31. května musí být všechny hospody, bary a restaurace nekuřácké. Symbolicky, na Světový den bez tabáku, u nás vstupuje v platnost hojně diskutovaný protikuřácký zákon. Co čeká nejen hospodské?

Přesný název zákona zní „Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ a řeší nejen kontroverzní zákaz kouření v restauracích, ale i prodej alkoholu a jeho konzumaci. Zabývá se taktéž protidrogovou politikou.

V otázce kouření v gastronomických provozech nařizuje úplný zákaz kouření klasických cigaret v restauracích, barech, vinárnách, kavárnách i čajovnách. Pozor, restrikce se nevztahuje na elektronické cigarety a vodní dýmky. 

Stopka je milovníkům nikotinu vystavena také ve všech veřejnosti volně přístupných prostorech mimo stavebně oddělené kuřárny, tzn. kinech, divadlech, koncertních a výstavních síních a ve sportovních halách.

Zákaz kouření platí i na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Úplně je kouření zakázáno ve všech typech škol, v zařízeních, kde pečují o děti, nebo ve zdravotnických zařízeních vyjma kuřáren na uzavřených psychiatrických odděleních. Nezapálíte si ani na dětském hřišti nebo ve vnitřních prostorech sportovišť.

Konec s kouřením je i v zoologických zahradách, ale pro kuřáky zde mohou být vybudovány kuřácké koutky – to již bude na rozhodnutí provozovatele.

Zatímco v hospodě si e-cigaretu bude možné v klidu zapálit, i e-cigarety budou zakázané v nemocnicích, ve školách, nákupních centrech kromě vymezených míst, ve veřejné dopravě, v zábavních zařízeních, ve sportovních halách a na dětských hřištích.

Regulovat kouření mohou nově také obce, které teď mohou zakázat kouření klasických i elektronických cigaret na veřejném prostranství, pokud se nachází blízko školy.

Nově se zavádí také zákaz prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech, pokud nelze vyloučit prodej lidem mladším 18 let. Prodejce bude muset zajistit ověření věku kupujícího.

Jak zákon upravuje prodej alkoholu?

Oproti stávající právní úpravě nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů.

Při sportovních akcích určených převážně pro děti bude povolen pouze prodej výčepního piva a vína.

Nově platí rovněž zákaz prodeje alkoholu osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Konec je tak s prodejem alkoholu v dopravních prostředcích kromě dálkových a zájezdových spojů, při takzvaných nostalgických nebo historických jízdách a při jízdách na objednávku.

Jaké budu pokuty

Nový zákon zahrnuje různé typy sankcí. V případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, bude možné uložit pokutu až ve výši pět tisíc korun.

V oblasti prodeje a podávání alkoholických nápojů bude hrozit fyzické osobě, která prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, pokuta až do výše 150 000 Kč a v případě, že se jedná o osobu mladší 15 let, může být pokuta zdvojnásobena.

Pokud zákaz prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let poruší právnická osoba, může dostat pokutu až do výše 1 mil. Kč, a pokud bude osoba mladší 15 let, až do výše 2 mil. Kč. Zároveň lze uložit zákaz činnosti až dva roky.

Další regulační a represivní opatření?

Někteří hovoří o tom, že zákaz kouření v gastronomických provozech je přímým zásahem do svobody podnikání. Například pro opoziční ODS bude zrušení zákazu kouření v restauracích jedním z hlavních bodů jejího podzimního volebního programu. Zákaz kouření kritizuje také Hospodářská komora České republiky.

Podle vlády je hlavním cílem nového zákona zejména posílení ochrany před škodami na zdraví způsobenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Ovlivní zákaz kouření provozovatele restaurací, barů a kaváren?

Jak se na to dívají provozovatelé zařízení, v nichž dosud bylo kouření možné, si asi dokáže představit každý z vás. Jsou zde zkrátka dva tábory a každý má svoji pravdu. Otázkou ovšem zůstává, jak moc nová legislativa ovlivní podnikání u nás a zda těch zákonů, které v posledních měsících zasáhly do svobodného podnikání, není příliš.

Nejdříve EET donutila podnikatele zakoupit nové pokladní systémy nebo obnovit svůj původní. Zákaz kouření zase může zkomplikovat tržby, protože hrozí, že zákazníci pod záminkou „odchodu na cigárko“ opustí restauraci či bar bez placení. Tyto a podobné scénáře jsou v současné době aktuálním tématem. Jak to ve skutečnosti bude a co nás čeká dál, ukáže až čas a každodenní zkušenosti provozovatelů restauračních zařízení.