EET jen pro jistotu?

01|08|2016

Skutečnost, že bezhotovostní platby nejsou předmětem elektronické evidence tržeb, je mi známa. Co mi není zřejmé, je toto: V případě, že neuskutečňuji hotovostní operace, musím systém elektronické evidence tržeb zavádět? Obávám se situace, že přijde nějaká kontrola a bude mi tvrdit, že jsem evidenci měla mít pro případ, že by některý ze zákazníků chtěl platit v
hotovosti. Pro úplnost dodávám, že takovýto způsob plateb nemáme.

Takové situace se rozhodně nemusíte obávat. Pokud tržby přijímáte výhradně bankovním převodem, režim EET se na vás nevztahuje, a vy se tedy do tohoto systému přihlašovat nemusíte.

Jako podnikatelka máte možnost si sama zvolit, které druhy plateb budete přijímat, stejně jako máte právo odmítnout zákazníka, který požaduje platbu v hotovosti.

Předpokládám, že si také evidujete vystavené faktury a výpisy z účtu – ty můžete předložit k případné kontrole pracovníkovi FÚ, aby bylo patrné, že s hotovostí opravdu nepracujete.

Každopádně kontroly či kontrolní nákupy budou prioritně směřovány tam, kde budou díky EET zjištěny nějaké nesrovnalosti. Vás by se tedy tyto kontroly ani neměly dotknout.