Kontrolní hlášení DPH

12|11|2015

Jak bude od 1. ledna 2016 fungovat kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty? A proč ho mám vůbec podávat?

Odpovídá:
Mgr. Martin Himl
daňový specialista, Dotykačka s.r.o.

Kontrolní hlášení DPH jako takové nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nahrazuje dosavadní výpis z evidence podle paragrafu 92a zákona o DPH. Úplnou novinkou přitom je, že se podává už pouze elektronicky, nikoliv v papírové podobě. Důvodem je následné softwarové zpracování jednotlivých plnění.

Kontrolní hlášení podávají samozřejmě jen ti plátci DPH, kteří v daném období uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijali či poskytli úplatu před dnem uskutečnění tohoto plnění. Nulové kontrolní hlášení DPH se nepodává, pokud k tomu ovšem nevyzve správce daně. První hlášení se bude podávat za leden 2016. Ti, kterých se týká, ho musí poslat do 25. února. 

Právnické osoby posílají kontrolní hlášení DPH každý měsíc, a to i kvartální plátci. Provoz menších firem tak může nová povinnost výrazně zasáhnout a ovlivnit jejich interní agendu. Fyzické osoby podávají hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání – tedy buď měsíčně, nebo kvartálně. 

Víte, že...?

...právnické osoby mají povinnost zasílat kontrolní hlášení DPH každý měsíc bez ohledu na frekvenci podávání přiznání k DPH?

Kontrolní hlášení můžete upravit před uplynutím lhůty a podat tzv. opravné kontrolní hlášení; to původní by správce daně neměl brát v potaz. Hlášení je možné opravit i následným kontrolním hlášením do pěti dnů ode dne zjištění chyby. V obou případech je ale potřeba poslat znovu kompletní hlášení, nikoliv jen opravit chyby. 

Jestliže kontrolní hlášení DPH nepodáte, vyzve vás k tomu správce daně. Na reakci pak máte pět kalendářních dnů. Stejně tak máte pět dnů, pokud správce daně zjistí nesrovnalosti a vyzve vás k opravení, doplnění či potvrzení pravdivosti údajů. 

Ale tady přichází určitý háček – správce oznamuje nesrovnalosti do datové schránky, a když ji nemáte, tak do e-mailu. Je potřeba proto jak schránku, tak e-mail kontrolovat, neboť čas na vyřešení problémů je poměrně krátký a sankce často vysoké. Pro některé menší podnikatele mohou být doslova likvidační. K pokutám můžete přijít jako slepí k houslím, třeba když vaše účetní odjede na dovolenou a kontrolní hlášení zůstane viset v neodeslané poště. 

Přehled sankcí stanovených zákonem v souvislosti s kontrolním hlášením

  • Poplatník podal podání opožděně bez výzvy správce daně 1 000 Kč
  • Poplatník nepodal hlášení a byl vyzván správcem daně 10 000 Kč
  • Nepodal následné hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů   30 000 Kč
  • Poplatník nepodal hlášení ani v náhradní lhůtě 50 000 Kč

 

Přehled sankcí udělovaných podle uvážení správce daně

  • Poplatník nezměnil, nedoplnil a nepotvrdil údaje na základě výzvy do 50 000 Kč
  • Poplatník závažně stěžuje nebo maří správu daní do 500 000 Kč

 

A jaké jsou náležitosti kontrolního hlášení DPH?

Peněžní údaje v kontrolním hlášení se uvádějí v haléřích nebo zaokrouhlené. Uskutečněná plnění zahrnují položkově tuzemský reverse charge, tedy tzv. obrácené zdanění (zboží nebo služby nejsou zdaňovány dodavatelem či poskytovatelem, ale naopak odběratelem či příjemcem), dále pořízení zboží či služeb z Evropské unie a faktury nad 10 000 Kč včetně DPH. Souhrnně pak zahrnuje faktury do 10 000 Kč včetně DPH, zjednodušené doklady a plnění pro neplátce. 

Přijatá plnění položkově zahrnují tuzemský reverse charge a faktury nad 10 000 Kč včetně DPH. Souhrnně pak faktury do 10 000 Kč včetně DPH, zjednodušené doklady a plnění pro neplátce. 

Víte, že...?

...v případě, že nevlastníte datovou schránku, je výzva správce daně považována za doručenou se všemi důsledky okamžikem jejího odeslání na Váš email?

Možná vám nová povinnost v podobě podávání kontrolních hlášení k DPH, která čeká plátce od nového roku, připadá jen jako další zbytečné papírování. Rozhodně přináší některé problémy s administrací, ale přesto má svůj důvod. Jejím hlavním účelem je odhalovat daňové úniky. 

Všechna podaná hlášení se totiž budou evidovat u jednoho pověřeného úřadu, kde budou jednotlivé platby podrobeny křížové kontrole. Hlášení samozřejmě nebudou procházet samotní úředníci, ale budou na to mít speciální software, který poukáže na případné nesrovnalosti. To by mělo zasáhnout ty, kteří se dříve pokoušeli některá plnění utajit, protože se pravděpodobně objeví v hlášení někoho jiného.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit