Musí dobrovolný spolek evidovat tržby za občerstvení?

17|01|2017

Jsme dobrovolný svaz žen, jenž pořádá několikrát ročně akce převážně pro děti. Jedná se o zábavy venkovní i v sále (den dětí, Mikulášská apod.). Přítomným hostům se prodává občerstvení, které nakoupíme v běžném obchodě. Musíme mít EET?

Aktualizováno

Vaše situace je podobná jako v případě spolků či jiných veřejně prospěšných poplatníků.

Vždy je třeba si ujasnit, zda se jedná o příležitostnou výdělečnou činnost vykonávanou v rámci hlavní (nevýdělečné) činnosti spolku, nebo o příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti.

Jedná-li se o výdělečnou činnost, která je vykonávána v rámci hlavní činnosti spolku a je příležitostná (nikoliv soustavná), pak se tato činnost nepovažuje za podnikatelskou a nepodléhá EET.

Jako příklad lze uvést např. pořádání plesů (hasiči, myslivci, Sokol…), závodů či reprezentačních akcí, které jsou spojené s prodejem vstupenek či občerstvení. Tržby z takové akce by neměly podléhat EET, a to ani v případě, že výtěžek překročí náklady.

V případě příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti je třeba, aby tyto příjmy nepřekročily částku 300 000 Kč za rok nebo 5 % z celkových příjmů/výnosů spolku, jinak podléhají EET.

Pokud hledáte spolehlivý EET pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v Evropě přes 12 tisíc uživatelů.