Platí EET pro výběr hotovosti za energie v pronajaté chatě?

16|01|2017

Platí EET pro výběr hotovosti za spotřebovanou elektrickou energii na pronajaté soukromé chatě?

Ve vašem případě záleží na tom, zda jste poskytovatelkou krátkodobého ubytování (NACE 56 – 1. vlna EET od 1. 12. 2016), nebo zda se jedná o pronájem.

V případě pronájmu pak ještě záleží na tom, jakým způsobem své příjmy zdaňujete.

Elektronické evidenci tržeb podléhají pouze příjmy z podnikání daněné podle § 7.

Pokud ovšem své příjmy daníte podle § 9, jedná se o tzv. příjmy z pronájmu a ty jsou podle zákona o EET z režimu evidence vyloučeny, tudíž je evidovat nemusíte.

Pokud tedy soukromou chatu pronajímáte a své příjmy zdaňujete podle § 9, lze do nich zahrnout i platbu za energie a tyto příjmy nebudou podléhat EET.

Pokud hledáte spolehlivý EET pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v Evropě přes 12 tisíc uživatelů.