Pronájmy a přivýdělky za ubytování. Jak je to s EET?

13|03|2016

Dostáváme spoustu dotazů od lidí, kteří si přivydělávají nabídkou ubytovacích služeb či pronájmy. Zajímají se o to, zda se jich bude týkat elektronická evidence tržeb (EET), když například pronajímají byt či pokoj v rodinném domě. Jiné zase zajímá výše pořizovacích nákladů na EET při jejich nižším ročním přivýdělku a už předem ji považují za likvidační. Jak to tedy skutečně je?

V první řadě je nutné zopakovat, že EET se v oblasti ubytovacích služeb týká těch, kdo nabízejí především krátkodobé ubytování, tedy například provozovatelů hotelů, kempů, penzionů, tábořišť, ubytoven apod. Pokud dlouhodobě pronajímáte byt či pokoj v rodinném domě, bude vše fungovat tak jako doposud. Příjmy z pronájmu jsou totiž z režimu zákona o EET vyňaty, pokud tyto služby nejsou přímo předmětem vaší podnikatelské činnosti. Pokud však pronajímáte ať již bytové, či nebytové prostory tzv. "ve velkém", v rámci své hlavní podnikatelské činnosti, EET pro vás bude závazné ve své 3. vlně.

Další důležitou věcí v souvislosti s EET je to, že ošetřuje pouze úhrady v hotovosti či pomocí platební karty. Pokud tedy nabízíte ubytovací služby a peníze přijímáte převodem na bankovní účet, nepodléhají tyto platby povinnosti zavést EET. Bankovní převod je totiž průhledným a snadno dohledatelným způsobem platby – banky mají povinnost vydat finanční správě na její žádost výpis z účtu.

Nicméně v okamžiku, kdy byť jen část platby za ubytovací služby převezmete v hotovosti (či přijmete úhradu platební kartou), již se na vás EET vztahuje. Uveďme příklad: Pokud vám hosté před příjezdem pošlou zálohovou platbu na účet a na místě v hotovosti doplatí například 2 000 korun, týká se EET jen doplatku, nikoli zálohy. Zmíněných 2 000 korun ale budete muset evidovat.

Také ovšem platí, že pokud pronajímáte pokoj jen nahodile, a váš přivýdělek tudíž nemá povahu stálého podnikání, pak se na vás EET nevztahuje. Jestliže si nejste jisti, zda je to i váš případ, je nejlepší zajít na příslušný finanční úřad a zeptat se.

Co se týká oněch „likvidačních“ nákladů na zavedení EET, není to tak horké, jak se to možná po měsících bouřlivých politických diskusí jeví. Není totiž nutné pořizovat si nákladnou registrační pokladnu za desetitisíce korun, drobným podnikatelům či živnostníkům bohatě postačí například tablet či chytrý telefon s nainstalovanou aplikací pro EET, doplněný o malou tiskárnu na účtenky.

S takovou kombinací se pořizovací náklady na systém vhodný pro EET vejdou do sumy 5 000 korun, což je zároveň výše jednorázové daňové slevy, kterou ministerstvo financí poskytne všem živnostníkům a podnikatelům, kteří v daném roce EET zavedou. Své náklady si tak můžete odečíst z daní. 

Za užívání aplikace se pak platí měsíční paušál ve výši zhruba okolo 400 až 850 korun podle délky uzavřené smlouvy. Jediným dalším nákladem je pak platba za internetové připojení, které již ale většinou využíváte.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit