Tržby v hotovosti jen výjimečně

03|05|2017

Jako fyzická osoba podávám čtvrtletní kontrolní hlášení DPH. Je mou povinností mít EET, když během roku přijmu cca 20 plateb za faktury v hotovosti a ostatní platby procházejí přes bankovní účet?

Ano, i v tomto případě je EET nutné.

Metodický pokyn Ministerstva financí ČR zavádí pojem ojedinělost. Jedná se o tzv. neurčitý právní pojem a jeho výklad je nutné provést v daném případě s ohledem na posouzení konkrétních okolností.

Ojedinělý příjem je však definován jako jednorázový či výjimečný.

Pokud tedy většinu tržeb přijímáte bankovním převodem a jen zcela výjimečně obdržíte platbu v hotovosti, pak by se tato platba dala považovat za ojedinělý příjem, a tudíž by nepodléhala EET.

Pokud ovšem v rámci své podnikatelské činnosti přijímáte hotovost pravidelně (byť třeba jen několikrát do roka), jste na tuto situaci připraven a počítáte s tím, že vám může zákazník zaplatit v hotovosti, pak není možné tuto platbu považovat za ojedinělý příjem a je třeba ji zaevidovat.

Obdobně je třeba nahlížet i na úhradu částek na vydaných fakturách. Jestliže přijímáte platby částek uvedených na vydaných fakturách bezhotovostně, ale dochází i k zaplacení (doplacení) v hotovosti, tak je vaší povinností takovéto platby evidovat.

Údaje zasílané v kontrolním hlášení a údaje zasílané v rámci evidence tržeb se navzájem doplňují a dávají Finanční správě ucelený obraz o příjmech podnikatele. Zároveň se však jedná o dva různé úhly pohledu a nejde tudíž o duplicitní hlášení týchž údajů.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit