Zahraniční prodejce v ČR

21|04|2017

Chtěli bychom poradit, zda musí používat EET pokladnu i zahraniční prodejci. Rádi bychom začali s naším malým stánkem nabízet naše výrobky nejen u nás na Slovensku, ale i na různých výstavách v ČR. Zkoušeli jsme se telefonicky informovat i na daňovém úřadě, ale nedokázali nám odpovědět.

Odpověď na tuto otázku bohužel zatím není jednoznačná. V prvé řadě je třeba splnit podmínky pro podnikání, byť příležitostné, na území jiného státu. 

Živnostenský zákon umožňuje občanům Evropské unie, kteří jsou na území členského státu Evropské unie oprávněni provozovat podnikatelskou činnost, dočasně poskytovat služby na území České republiky v rozsahu jejich podnikatelského oprávnění. Uvedené oprávnění se vztahuje rovněž na právnické osoby.

Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o dočasné poskytování služeb v hostitelském státě nebo zda se již jedná o usazení, je poměrně složitou záležitostí. Povaha dočasného a příležitostného poskytování služeb je posuzována případ od případu s přihlédnutím k řadě faktorů, a to zejména k době trvání, četnosti, pravidelnosti, nepřetržitosti či charakteru provozovaných činností. Pro deatilnější informace odkazujeme na příslušné právní předpisy Evropské unie.

Daňové aspekty takovéto činnosti jsou pak další neméně složitou otázkou. K novému institutu elektronické evidence tržeb pak Finanční správa připravuje samostatnou metodiku, která by do dané otázky měla vnést více světla.

Specifika evidování tržeb podle práva jiného státu

Pokud hledáte spolehlivý EET pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v Evropě přes 12 tisíc uživatelů.