Zdravotnická zařízení

19|05|2016

Bude EET používána i ve zdravotnických zařízeních?

Ano, EET se bude vztahovat i na zdravotnická zařízení, a to ve třetí vlně, jejíž začátek se předpokládá 1. 3. 2018.