Co s tržbami, které spadají do různých fází e-tržeb?

Co s tržbami, které spadají do různých fází e-tržeb?

28|09|2016

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do čtyř fází. Někteří podnikatelé proto řeší, co dělat ve chvíli, kdy budou v jedné provozovně přijímat tržby za více činností, z nichž každá spadá do různých fází EET. Pokud nechtějí rozlišovat přijaté tržby z jednotlivých činností, mohou začít elektronicky evidovat tržby v rámci všech svých podnikatelských aktivit.

Zákon o EET totiž nijak nezakazuje evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tyto tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem. Určuje pouze nejzazší termín, od kterého musí podnikatel tržby evidovat.

Záleží tedy na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně podle jednotlivých fází systému tzv. e-tržeb nebo zda bude evidovat tržby ze všech svých činností najednou, a to i takové, které evidenci ještě nepodléhají,“ řekl Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka, která firmám nabízí pokladní systémy usnadňující elektronickou evidenci tržeb.

Navíc přitom doporučil, aby si podnikatelé bez ohledu na to, která fáze EET se jich týká, pořídili některý z pokladních systémů co nejdříve. „Díky tomu budou mít dostatek času zařídit vše tak, aby pro ně byl přechod na EET co nejhladší,“ uvedl Michal Wantulok.

Videonávod:Ověřte si, odkdy musíte začít s EET. 

Doplňkové tržby je možné evidovat až s těmi hlavními

Přiblížil také novou možnost pro podnikatele, která vyplývá z metodiky ministerstva financí. Podle ní mohou začít evidovat tržby z doplňkové, tzv. minoritní činnosti až současně s tržbami z činnosti hlavní. „To ale jen v případě, pokud neprovozuje minoritní činnost v samostatné provozovně a pokud tržby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 procent z celkových tržeb provozovny a současně nepřesahují částku 175 000 korun v dané provozovně,“ zdůraznil Michal Wantulok.

Víte, že...?

...uvedená kritéria stanovilo ministerstvo financí v nově vydané metodice k provádění zákona? Metodika nemá podobu zákona, vydává ji přímo ministerstvo a kdykoliv ji také může změnit nebo doplnit. Proto se budeme její podobě na webu Jaknaetrzby.cz dále pečlivě věnovat a budeme vás o případných změnách informovat.

Michal Wantulok doplnil, že pro posouzení těchto kritérií se zohledňují platby přijaté podnikatelem v jedné provozovně za předcházející kalendářní rok. Když podnikatel teprve začíná podnikat a nemá údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Jsou-li splněny uvedené podmínky, pak nemá povinnost v následujícím roce elektronicky evidovat platby z minoritní činnosti.

Ovšem v případě, že mu vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky vzniká povinnost začít evidovat i tržby z minoritní činnosti bez dalšího posuzování kritérií,“ vysvětlil zástupce Dotykačky a přidal příklad: „Prodává-li kadeřnice ve své provozovně též doplňkové vlasové přípravky a její tržby z této činnosti v roce 2016 představují 80 000 korun a 12 procent podílu na celkových tržbách, nemusí zahájit evidenci tržeb z tohoto prodeje ve druhé, ale až ve čtvrté fázi. Tedy ne v březnu 2017, ale až v červnu 2018.

Pokud by však taková kadeřnice v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak musí zahájit evidenci tržeb z doplňkového prodeje už od začátku roku 2018. „V případě, že bude mít více provozoven, počítají se limity za každou z nich odděleně,“ doplnil Michal Wantulok.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit