EET a prodej zboží: přímé a nepřímé zastoupení, pověření

EET a prodej zboží: přímé a nepřímé zastoupení, pověření

07|03|2017

Jedna provozovna, dva podnikatelé. Kdo z nich bude evidovat tržby? A jakým způsobem? To jsou časté dotazy na běžné situace, které s sebou elektronická evidence tržeb přináší. V předchozích článcích jsme se podrobněji podívali, jak řešit EET ve vztahu k obcím a příspěvkovým organizacím (více zde), tentokrát to bude situace dvou či více podnikatelských subjektů.

Hned v úvodu je třeba říct, že pokud jsou oba, nebo více subjektů, podnikatelé, je situace obdobná jako v případě obcí a příspěvkových organizací, jen s tím rozdílem, že podnikatelé musí evidovat všichni. I v tomto případě existuje možnost zastoupení – přímé i nepřímé.

Nepřímé zastoupení

Při nepřímém zastoupení jedná poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka. Jedná se o zvláštní ustanovení zejména pro situace, kdy je uzavřena komisionářská smlouva. Komisní prodej je specifický typ prodeje (například zastavárna nebo bazar), kdy majitel – komitent – svou věc prodává prostřednictvím prodejce – komisionáře.

Záměrem je, aby tržbu vždy evidoval komisionář (prodejce), který prodává za majitele věc a přijímá platbu od zákazníka. Pokud dostane prodejce od zákazníka za zboží zaplaceno v hotovosti, kartou nebo jiným zákonem určeným způsobem, bude transakce podléhat evidenci tržeb. Prodejce zaeviduje tržbu v celém rozsahu bez ohledu na to, zda obsahuje či neobsahuje plnění, tedy většinou marži. A musí tak učinit nejpozději v okamžiku uskutečnění prodeje. Jako celková tržba se eviduje celá částka, tedy prodejní cena, ale DPH se eviduje jen k marži komisionáře.

Příklad:

Zákazník zakoupil zrcadlo a lepidlo v celkové ceně 1 150 Kč včetně DPH, z toho zrcadlo stálo 1 000 Kč a lepidlo 150 Kč. Prodejce (komisionář) je plátce DPH a prodává zrcadlo na základě nepřímého zastoupení (komisní prodej). Výrobce zrcadla není plátce DPH a za zrcadlo požaduje od prodejce 700 Kč. Částka 300 Kč je marže prodejce.

Celková evidovaná tržba bude 1 150 Kč. Celkově přijatá částka podléhající DPH činila 450 Kč (300 Kč marže a 150 Kč za lepidlo). U tohoto zboží je uplatňována základní sazba DPH (21 %), základ daně činil 371,90 Kč, daň 78,10 Kč. V tomto případě bude odesílána pouze jedna datová zpráva.

Pro dodavatele pokladních systémů EET je na poslední chvíli zveřejněná metodika Finanční správy ČR komplikací, protože systém musí umět správně evidovat částky DPH podle zařazení zboží do dané kategorie podle toho, zda jde o přímé či nepřímé zastoupení, zda se prodává zboží plátce či neplátce DPH nebo zda se prodává vlastní zboží.

Zaevidování tržby od konečného zákazníka prodejcem to však nekončí. Je-li komitent podnikatel a prodejce mu peníze získané prodejem zboží bude vyplácet v hotovosti, kartou nebo jiným v zákoně uvedeným způsobem, vznikne i komitentovi povinnost přijatou tržbu řádně zaevidovat a vystavit komisionáři nejpozději v okamžiku uskutečnění transakce účtenku.

Přímé zastoupení

Při přímém zastoupení jedná podnikatel jménem jiného podnikatele a na jeho účet. Častým příkladem může být vedle služeb dopravců i prodej zboží nebo služeb na benzinových pumpách či v jiných situacích, kdy je na jednom místě pod několika DIČ prodáváno různé zboží. Povinnost evidovat je vždy na straně toho, komu evidovaná tržba plyne, a to nejpozději v okamžiku přijetí tržby přímým zástupcem od zákazníka.

Příklad:

Řidič zakoupil na čerpací stanici pohonné hmoty a občerstvení. Čerpací stanici provozuje poplatník, který občerstvení prodává jakožto vlastní zboží, zatímco pohonné hmoty nejsou jeho vlastní zboží, ale prodává je na základě přímého zastoupení bez pověření.

V uvedeném případě je nutné vytvořit dvě samostatné datové zprávy a dvě plnohodnotné účtenky. V první datové zprávě budou údaje o tržbě zastoupeného (majitel pohonných hmot). Zastupující (provozovatel benzinky) uvede DIČ zastoupeného do položky poplatníka. Zastoupený musí mít čerpací stanici zaevidovanou jako svou provozovnu. Zprávu podepisuje provozovatel stanice certifikátem zastoupeného. Ve druhé datové zprávě budou uvedeny údaje o tržbě provozovatele stanice za prodej občerstvení.

Pověření k evidování

Nabízí se i další možnost, jak řešit evidování tržeb jiným podnikatelem, a to prostřednictvím tzv. pověření k evidování tržeb. Poplatník, který je pověřen evidováním tržby, pak má povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho tím pověřil, což ho ale nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona. Nicméně taková spolupráce může přinést zjednodušení a usnadnění práce.

Tady bude video

To když například pověřený podnikatel provozuje domácí potřeby, pověřující má železářství. Domácí potřeby mají svou pokladnu i certifikát, pokud prodají zboží ze železářství, datová zpráva obsahuje jak IČ i DIČ domácích potřeb, tak i DIČ železářství. Taková spolupráce usnadňuje práci, není nutné mít v provozovně dvě pokladny, umožňuje i lepší přehled o skladových zásobách. Na takový systém je například připravený pokladní systém Dotykačka.

Příklad:

Zákazník zakoupil na čerpací stanici pohonné hmoty a občerstvení. Stanici provozuje poplatník a pohonné hmoty prodává na základě pověření jiným poplatníkem, majitelem pohonných hmot. Občerstvení prodává provozovatel stanice jakožto vlastní zboží. V takovém případě je nutné vytvořit dvě samostatné datové zprávy a dvě plnohodnotné účtenky.

V první datové zprávě budou uvedeny údaje o tržbě pověřujícího (majitel pohonných hmot). Za prodej pohonných hmot uvede pověřený v datové zprávě své DIČ v položce DIČ poplatníka, označení (číslo) své provozovny přidělené Finanční správou ČR v aplikaci EET a zprávu podepisuje svým certifikátem.

Ve druhé datové zprávě budou uvedeny údaje o tržbě provozovatele stanice za prodej občerstvení. Provozovatel v ní uvede označení (číslo) své provozovny a podepíše jí svým certifikátem. DIČ pověřujícího poplatníka nebude ve zprávě uvedeno.

U takového nákupu musí mít každá účtenka své vlastní číslo. Datum a čas přijetí tržby (dat tržby) by měl být v obou zprávách totožný. Ze strany Finanční správy ČR bude akceptován i postup, kdy bude datum a čas přijetí tržby v těchto dvou zprávách velmi blízký.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit