Jak probíhají kontroly u EET? Je možné obejít zákon?

Jak probíhají kontroly u EET? Je možné obejít zákon?

18|03|2020

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla brzy začít platit obecně pro všechny podnikatele přijímající hotovost. Některé obory mají tuto povinnost již několik let. Jak ale probíhají kontroly u podnikatelů? Zjišťovali jsme také, jestli je možné e-tržby nějak obejít.

Jde o to, být na systém evidování hotovostních plateb připraven, tzn. mít nakoupený pokladní systém, který splňuje náležitosti k e-tržbám, a mít v provozovně datové připojení. Pokud ale přece jen na kontrolu dojde, je dobré vědět, co se bude dít.

Jak systém odhalí porušování zákona?

Veškerá data, která zašlete na server Finanční správy, jsou shromážděna na jednom serveru, kde analytický nástroj vše vyhodnocuje. Pokud narazí na potenciální obcházení zákona, upozorní na to pracovníky finančního úřadu.

Jak budou data chráněna?

Ke kompletním datům bude mít přístup omezený okruh pracovníků Finanční správy a přenos údajů od obchodníka bude šifrovaný, aby ochránil citlivá data. Ministerstvo navíc deklaruje, že EET je zařazeno do kritické infrastruktury státu, která podléhá vysokému stupni ochrany. Nemělo by tedy hrozit riziko zneužití údajů ze strany pracovníků finančních úřadů.

Kdy přijde kontrola?

Bez kontrol by byl celý systém bezzubý, počítejte tedy s tím, že Finanční správa analyzuje všechna získaná data – v jejím hledáčku jsou především tyto parametry:

  • porovnání tržeb u podniků podobného rozsahu (například bude-li vaše provozovna vykazovat podezřele nízké tržby)
  • zkoumání stavu hotovosti na účtu
  • velká storna objednávek

Dalším vodítkem pro potenciální porušování zákona může být pro úředníky fakt, že ve vašem podniku často dochází k výpadkům evidence.

Pamatujte také, že kontroly probíhají nejen na základě získaných dat, ale i namátkově.

Kdo provádí kontroly?

Provozovny navštěvují pracovníci Finanční a Celní správy. Kontroly probíhají buď pozorováním, půjde především o to, zda jste účtenku po zaplacení zákazníkem zaevidovali, anebo formou kontrolního nákupu. V tomto případě bude úředníky zajímat, zda má účtenka všechny potřebné náležitosti. Pokud vše proběhne podle zákona, nemusíte ani vědět, že jste byli pod dozorem inspektora.   

Víte, že...?

...on-line přístup Finanční správy k transakcím snižuje riziko podvodů na minimum?

Bude možné EET obejít?

Různé formy elektronické evidence tržeb fungují v mnoha evropských státech a tamní podnikatelé stále hledají možnosti, jak evidenci obejít a snížit si daňovou povinnost. Na Slovensku například už řadu let mají virtuální registrační pokladny, k podvodům ale navzdory zákonu stále docházelo. Podnikatelé instalovali do pokladen ‚korekční‘ software, často od známých společností. Zákazník dostal účtenku, ale záznam o prodeji v pokladně zkrátka chyběl.

A tak tamější vláda rozhodla, že se nesmějí na Slovensku uvádět na trh jiné registrační pokladny než ty, které lze připojit na internet. On-line přístup Finanční správy k transakcím totiž snižuje riziko podvodů na minimum.

Právě tzv. phantomware, který umožňuje upravovat vykazované tržby v režimu pokladen s fiskální pamětí, je jedním z důvodů, proč české ministerstvo financí namísto registračních pokladen zvolilo modernější on-line systém e-tržeb.

Kdy hrozí sankce?

Jestliže úředníci přijdou na to, že ve vašem podniku dochází k nesrovnalostem, například tím, že neevidujete všechny příjmy, nevystavíte zákazníkovi účtenku, případně účtenka nebude mít všechny zákonné náležitosti, mohou se rozhodnout pro uložení sankce. Za porušení povinností stanovených zákonem o evidenci tržeb hrozí pokuta, a to až do výše 500 000 Kč (upraveno v §28-29 zákona o elektronické evidenci tržeb).

Nicméně správní orgán bude výši pokuty posuzovat individuálně. Přihlížet bude ke konkrétním okolnostem a může pokutu uložit pouze v takové výši, která odpovídá závažnosti porušení, dosavadní činnosti a majetkovým poměrům podnikatele.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit