Komisní prodej zboží podle pravidel EET

Komisní prodej zboží podle pravidel EET

28|02|2017

Kdo eviduje tržbu při komisním prodeji? Tak tahle otázka se objevuje před začátkem druhé vlny elektronické evidence tržeb (EET) stále častěji. Prodáváte auto nebo lyže prostřednictvím bazaru. Eviduje tržbu bazar? A celou částku, nebo jen dohodnutou marži? Tady jsou odpovědi.

Začneme ale poněkud zeširoka. Vysvětlením, co je to komisní prodej. Jde o specifický typ prodeje, kdy majitel (komitent) prodává svou věc prostřednictvím prodejce (komisionáře), který funguje jako zprostředkovatel prodeje.

Tolik krátká definice. Typickým příkladem komisního prodeje jsou např. bazary, ale zrovna tak je to častý způsob prodeje nového zboží, kdy majitel nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom až do zaplacení zákazníkem zůstává majetkem prvotního majitele.

Jde o variantu, která přináší jednak bohatší sortiment, a přitom nejsou vázány vysoké finanční částky v zásobách, a jednak možnost se prosadit na trhu pro nové či drobné výrobce, jejichž produkce si teprve hledá odbyt, sama o sobě je nákladná, je cílena na velmi úzkou skupinu zákazníků apod.

Prodej v komisi pro podnikatele a nepodnikatele

Pro EET je důležité, zda se v komisi prodává zboží fyzické osoby nepodnikatele, nebo dalšího podnikatele. Začneme tou první variantou.

Představte si, že jste majitelem bazaru, a je celkem jedno, zda s auty, nebo s lyžařským vybavením. Lyžařská sezona se ale chýlí ke konci, a tak se nejspíš řada lidí bude chtít použitých prkýnek zbavit. Přijde zákazník a dá do komise pár lyží. Dohodnete se na ceně a dalších podmínkách a sepíšete komisionářskou smlouvu.

Poté, co lyže prodáte a jejich nový majitel zaplatí v hotovosti, kartou, šeky nebo poukazy, musíte celou tržbu elektronicky zaevidovat. A pozor, celou částku, nikoliv třeba jen dohodnutou marži. Pokud ale nakupující zaplatí převodem na účet nebo dobírkou, evidovat nemusíte.

A protože původní majitel lyží není podnikatel a jeho příjem z prodeje je pouze příležitostný, nemusí ho elektronicky evidovat.

Odlišná situace nastane v případě, že do bazaru přijímáte zboží do komise od jiného podnikatelského subjektu, např. od jiného bazaru. Stejně jako v předchozím případě při prodeji zboží musíte tržbu evidovat. Pokud vyplácíte peníze druhému podnikateli v hotovosti, musí ji elektronicky zaevidovat a vystavit EET doklad. Pokud byste mu ale výkupní cenu posílali na účet, evidovat nemusí.

Majitelé bazarů mají obavy z evidence celé přijaté částky. Příklad? Za prodej lyží jste utržil 1 500 korun, majitel inkasoval 1 200, bazaru zůstaly tři stovky. Ty obavy plynou z toho, aby si kontroloři EET nemysleli, že příjem bazaru bylo oněch 1 500 korun. Pro výpočet daní a plátcovství DPH jsou ale klíčové údaje z účetnictví. A z něj bude zřejmé, že z prodeje lyží zůstaly bazaru tři stovky.

Zpřesněná metodika Finanční správy

A ještě jeden příklad prodeje použitého zboží po únorovém zpřesnění metodiky ze strany Finanční správy.

V antikvariátu zákazník zakoupil knihu v hodnotě 350 Kč včetně DPH. Pořizovací cena, za kterou antikvariát odkoupil tuto knihu od původního majitele, byla 300 Kč. Prodejní cena činila 350 Kč a uplatněna byla druhá snížená sazba DPH (10%).

Dle metodiky Finanční správy v případě prodeje použitého zboží (plátcem DPH) bude pro zjednodušení vždy vyplněna pouze jedna položka, a to Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží (se základní, ev. první nebo druhou sníženou sazbou), zahrnující jak pořizovací cenu zboží, tak příslušnou přirážku (celou prodejní cenu).

Je to z toho důvodu, že v mnoha případech (při jednotkové ceně do 1 000 Kč) plátce může stanovit přirážku až za zdaňovací období, a to jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené zboží.

Do kategorie Použité zboží patří i obchody se starožitnostmi. Jejich zástupci z Asociace starožitníků však upozornili na specifický problém. Většina pokladních systémů sice umožňuje zadat manuálně ve zvláštním režimu Použité zboží sazbu DPH, ale neumožňuje plátcům DPH posílat utrženou částku bez vyčíslení sazby DPH a s poznámkou Zvláštní režim, právě pro situaci dodatečného stanovení přirážky.

To ale neplatí pro systém Dotykačka, který na tuto specifickou situaci zareagoval a dokáže ji řešit. Datová zpráva pro Finanční správu pak obsahuje kód pro použité zboží a místo jakékoliv sazby DPH označení Zvláštní režim. Jeho účelem je mj. to, že kupující si nemůže DPH odečíst, a proto nesmí být na účtence vůbec uváděna. Na druhou stranu není pravda, že by byla DPH 0%, jak vyplývá z výše uvedeného.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit