Které tržby se nemusejí evidovat?

Které tržby se nemusejí evidovat?

13|10|2016

Do elektronické evidence tržeb nepatří veškeré tržby. Některé jsou z EET v zákoně vyloučeny. O jaké tržby konkrétně jde? Týkají se také vás?

Zákon o evidenci tržeb z EET vylučuje několik desítek druhů tržeb. Ne všechny se ale týkají podnikatelů. Evidenci se vyhne například stát a jeho samosprávní celky. To znamená, že například obce či kraje si nemusejí s evidencí lámat hlavu. Výjimky se však netýkají zdaleka jen státních institucí. Stejně je na tom i řada firem podnikajících v oblasti finančnictví. Evidenci tržeb se vyhnou české i zahraniční banky, pojišťovny, investiční či penzijní fondy nebo také obchodníci s cennými papíry.

Pokud jde o menší podnikání, vyjímá zákon z povinnosti evidovat hned několik druhů tržeb. Povinnosti jsou zproštěni například podnikatelé, kteří čekají na DIČ. Navíc i po jeho obdržení mají stále k dobru deset dnů na zřízení systému EET. Dále se nemusí evidovat poštovní služby, platby ve školním stravování a ubytování poskytovaném žákům či studentům (včetně vysokoškolských menz a kolejí) a rovněž tržby ve vztahu s pracovněprávním nebo obdobným vztahem – například když zaměstnavatel provozuje na pracovišti závodní jídelnu nebo bufet.

Z drobného podnikání není nutné také evidovat tržby v případě, že provozujete veřejné toalety nebo prodáváte zboží nebo služby prostřednictvím prodejního automatu. EET se vyhnou i ti, kdo provozují vedlejší podnikatelskou činnost v rámci veřejně prospěšného nebo zájmového spolku. To platí například u myslivců nebo hasičů, kteří jednou za čas uspořádají například ples nebo koncert, jehož zisk jde na podporu spolku.

Od EET jsou osvobozeny také některé tržby v dopravních prostředcích. Jmenovitě jde o prodej jízdného ve vozech hromadné dopravy nebo v osobní železniční přepravě. Do elektronické evidence nespadají ani tržby ze zboží nebo občerstvení prodaného na palubě letadel.