Které tržby se nemusejí evidovat?

Které tržby se nemusejí evidovat?

17|02|2020

Do elektronické evidence tržeb nepatří veškeré tržby. Některé jsou z EET v zákoně vyloučeny. O jaké tržby konkrétně jde? Týkají se také vás?

Zákon o evidenci tržeb z EET vylučuje několik desítek druhů tržeb. Ne všechny se ale týkají podnikatelů. Evidenci se vyhne například stát a jeho samosprávní celky. To znamená, že například obce či kraje si nemusejí s evidencí lámat hlavu. Výjimky se však netýkají zdaleka jen státních institucí. Stejně je na tom i řada firem podnikajících v oblasti finančnictví. Evidenci tržeb se vyhnou české i zahraniční banky, pojišťovny, investiční či penzijní fondy nebo také obchodníci s cennými papíry.

Z povinnosti evidovat jsou vyloučeny i tržby z podnikání v energetických odvětvích a také tržby z dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod dle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Poslední novelou byla z povinnosti evidovat vyjmuta také široká oblast poskytování sociálních služeb, a to jak ambulantní tak terénní. Konkrétní výčet naleznete spolu s ostatními vyloučenými tržbami v § 12 zákona o evidenci tržeb.

Pokud jde o menší podnikání, vyjímá zákon z povinnosti evidovat hned několik druhů tržeb. Povinnosti jsou zproštěni například podnikatelé, kteří čekají na DIČ. Navíc i po jeho obdržení mají stále k dobru deset dnů na zřízení systému EET. Dále se nemusí evidovat poštovní služby, platby ve školním stravování a ubytování poskytovaném žákům či studentům (včetně vysokoškolských menz a kolejí) a rovněž tržby ve vztahu s pracovněprávním nebo obdobným vztahem – například když zaměstnavatel provozuje na pracovišti závodní jídelnu nebo bufet.

Od EET jsou také nově osvobozeni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kterým je přiznám nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchosleposti. Další podmínky pro splnění nároku na vyloučení tržeb naleznete v přílušném § 12 odst. 3 písm. m).

Z drobného podnikání není nutné také evidovat tržby v případě, že provozujete veřejné toalety nebo prodáváte zboží nebo služby prostřednictvím prodejního automatu. EET se vyhnou i ti, kdo provozují drobnou vedlejší podnikatelskou činnost v rámci veřejně prospěšného nebo zájmového spolku. To platí například u myslivců nebo hasičů, kteří jednou za čas uspořádají například ples nebo koncert, jehož zisk jde na podporu spolku.

Od EET jsou osvobozeny také některé tržby v dopravních prostředcích. Jmenovitě jde o prodej jízdného ve vozech hromadné dopravy nebo v osobní železniční přepravě. Do elektronické evidence nespadají ani tržby ze zboží nebo občerstvení prodaného na palubě letadel.

Na konkrétní časové období, a to od 18. do 24. prosince každého roku, jsou pak z povinnosti evidovat vyloučeny tradiční prodeje vánočních kaprů.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit