Elektronická evidence tržeb: nekonečný příběh

Elektronická evidence tržeb: nekonečný příběh

31|10|2015

Elektronická evidence tržeb či zkráceně e-tržby je téma, které už dlouho rozděluje českou veřejnost na dva tábory. Vynález českého ministra financí Andreje Babiše se rodí v bolestech a jeho zavedení se už poněkolikáté odkládá.

Nejnovější informací týkající se elektronické evidence tržeb je zpráva z letošního listopadu, že by e-tržby měly vstoupit v platnost pro všechny podnikatele bez výjimky od roku 2018. I tak nadále platí, že už v srpnu příštího roku by měla být přednostně zavedena pro gastronomické a hotelové provozy, tedy ty oblasti, kde podle ministerstva financí uniká nejvíce nezdaněných peněz.

Nápad elektronicky evidovat každou jednotlivou hotovostní platbu se zrodil v hlavě ministra financí Andreje Babiše, jemuž jako vzor posloužil chorvatský model fungující v této zemi již od roku 2013. Každá hotovostní transakce má být v rámci systému e-tržeb realizovaná až na základě on-line komunikace s finančním úřadem, který v reálném čase zpět do pokladny odešle unikátní kód. Elektronická pokladna či jiné elektronické zařízení s připojením na internet bude zároveň propojené i s tiskárnou účtenek, které budou dostávat zákazníci.

EET - od kdy a pro koho?

Harmonogram zavedení elektronické evidence tržeb se v průběhu posledních měsíců několikrát měnil. Vláda i ministerstvo financí s těmito posuny počítaly, od počátku úvah o zavedení e-tržeb však bylo jasné, že bez ohledu na datum počátku jejich účinnosti budou probíhat v několika fázích. Hlavním důvodem takového postupu je především rozložení nástupu jednotlivých subjektů, eliminace jednorázové poptávky po nutných technických zařízeních a také postupný náběh celého systému. Důležitou roli také budou sehrávat průběžně získávané zkušenosti se systémem samotným. 

Podle nejnovějších zpráv Ministerstva financí by zavedení elektronické evidence tržeb mělo probíhat v těchto fázích: první fáze by měla být zavedena k datu 1. 8. 2016 a měla by se týkat segmentu HoReCa, tedy stravovacích a ubytovacích služeb. Tři měsíce po startu, nejdříve však k 1. listopadu 2016, by měla vejít v platnost druhá fáze dotýkající se maloobchodních a velkoobchodních provozů. Po dalších patnácti měsících bude zavedena třetí fáze, která se bude týkat všech ostatních činností nezahrnutých do předchozích dvou fází ani následné čtvrté, jako například taxikáři, podnikatelé ve výrobě či zemědělství anebo soukromí dopravci. Datum jejího zavedení je stanoveno na 1. 11. 2017. Do systému e-tržeb budou ve své finální čtvrté fázi zahrnuty i zbývající výrobní řemeslné provozy. Datem jejího zavedení by se měl stát únor roku 2018.

EET - na čem a s čím?

Aby mohla elektronická evidence tržeb fungovat, bude vyžadovat implikaci zařízení schopných pracovat on-line. Obstarání takových zařízení leží výhradně na straně podnikatelů, za nimi tak půjdou i pořizovací náklady, s jejichž jednorázovou fixní kompenzací počítá i návrh zákona. Jde především o systémy elektronických pokladen schopných zvládnout on-line komunikaci s příslušným úřadem a zároveň fungujících s mnoha různými periferními zařízeními, jako jsou například tiskárny účtenek či nejrůznější čtečky. Technických možností na výběr však podnikatelé budou mít více. Každý podnikatel bude mít možnost obstarat si takový systém, který bude nejlépe odpovídat jeho provozu. Podle složitosti systému bude moci volit mezi jednotlivými variantami i na základě pořizovací ceny. Žádný konkrétní dodavatel těchto zařízení nebude podnikatelům určen, a tak bude záležet pouze na volbě jednotlivých subjektů.

Pokud hledáte spolehlivý pokladní systém, který je cenově dostupný, vyzkoušejte např. Dotykačku, která má v rámci skupiny Solitea více jak 25 000 aktivních uživatelů.

Nenašli jste odpověď na váš problém?

Tvořte s námi obsah tohoto portálu. Napište nám, jaké informace vám chybí. Naši odborníci se budou věnovat všem vašim dotazům.

 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit