Mapa EET v Evropě

Zpracováno informačním portálem

www.jaknaetrzby.cz

Budoucnost EET? On-line přístup

Staré offline technologie umožňují manipulaci s daty, a legislativa proto musí být přísnější. Navíc jsou offline zařízení drahá. Nástup prvního iPhonu v roce 2007 však změnil poměry a odstartoval rozmach chytrých zařízení. Model EET zaváděný v Česku sází na moderní technologie a mobilní přenos dat. Podnikatel si může pro EET zvolit libovolné zařízení – stačí mu např. smartphone či tablet s tiskárnou.

offline systém online systém
Časová osa
2004 Polsko

Klasické registrační pokladny (tzv. black boxy) se dvěma displeji – na jednom z nich jsou údaje o platbě pro zákazníka.

Zajímavost:

Kvůli prokázaným manipulacím s daty jsou nutné neustálé nove-lizace.

2009 Slovensko

Registrační pokladny – původně offline, od příštího roku budou mít všichni podnikatelé přístup k tzv. virtuálním pokladnám (to je aplikace finanční správy, přístupná online přes mobil nebo tablet).

Zajímavost:

Evidují se i jednotlivé položky tržby a počáteční a konečný stav pokladny.

2010 Švédsko

Klasické registrační pokladny (black boxy) s vysokými pořizovacími náklady (1785 eur).

Zajímavost:

Výběr DPH vzrostl v prvním roce u restaurací o 7 %, u kadeřnictví o 11 %.

2013 Chorvatsko

Online evidence tržeb v centrálním úložišti daňové správy. Neexistují žádné státní dotace. Zákazník musí převzít účtenku a na požádání ji předložit před odchodem z obchodu.

Zajímavost:

Velmi rychlé zavádění ve třech etapách během roku 2013.

2014 Belgie

Offline registrační pokladny (black boxy), upravené tak, aby data nebylo možné nijak modifikovat.

Zajímavost:

Jen pro hotely a gastronomické provozy – nejdříve dobrovolné zavádění s odměnou v podobě snížení daní, od roku 2015 povinné.

2014 Maďarsko

Drahé certifikované pokladny s online připojením na finanční správu, data se odesílají v dávkách. Lze žádat o výjimku offline provozu (data na CD nebo DVD).

Zajímavost:

Úředníci si mohou data kdykoliv vyžádat a nařídit jejich okamžitý report.

2016 Slovinsko

V probíhajícím přechodném období mohou mít obchodníci místo online registračních pokladen tzv. vázanou knihu. Z knihy se pak data přepisují do systému. Od roku 2018 budou pokladny povinné pro všechny.

Zajímavost:

Zákazník musí mít účtenku uschovanou po celou dobu zákonné lhůty zboží. QR kód z účtenek se používá pro loterii.

2016 Česko

Online propojení na finanční správu, stačí PC nebo chytré zařízení s tiskárnou na účtenky. Eviduje se pouze částka a daň, účtenka je doplněná o identifikační kód prodejce.

Zajímavost:

Účinnost 7 měsíců od platnosti zákona, čtyři etapy zavádění, plánované v průběhu dvou let.

2017 Rakousko

Elektronické registrační pokladny nebo jiné zařízení napojené na finanční správu, ale ne online. Úředníci budou mít možnost se kdykoli připojit a kontrolovat.

Zajímavost:

Zákazník bude mít povinnost převzít účtenku označenou QR kódem s elektronickým podpisem obchodníka.