Duben

2016

Publikace zákona o EET ve Sbírce zákonů. V tu chvíli se spustí časomíra Odpočet začíná.

Tip: Aktuální informace
na www.jaknaetrzby.cz

Červen

2016

Finanční správa připraví pro provozovatele pokladních systémů zkušební provoz příjmu dat z účtenek. Poplatníků se to netýká..

Tip: Ideální termín pro hledání a výběr aplikace či pokladního systému.

Srpen

2016

Začíná probíhat testování všech funkcionalit kompletního systému EET.
I to se ale týká jen provozovatelů pokladních systémů, nikoli poplatníků.

Září

2016

Poplatníci se začínají registrovat k evidenci tržeb. Autentizační údaje získají osobně na finančním úřadu či elektronicky přes datovou schránku. Musí je mít ještě před přijetím první evidované tržby.

Tip: Nejvyšší čas na pořízení zvoleného řešení

Listopad

2016

Finanční správa umožní poplatníkům testování svého systému pro EET. Realizace elektro-nické evidence tržeb tak jde do finále.

Tip: Časová rezerva na školení personálu a ladění aplikace či pokladního systému.

EET začíná
od 1.prosince 2016
.

První fáze
(od 1. prosince 2016)
-ubytovací a stravovací služby.

Druhá fáze
(od 1. března 2017)
-malo a velkoobchodníci.

Třetí fáze
(od 1. května 2020)
-podnikatelé a živnostníci nezahrnutí do žádné ze zbylých fází.

Poslední fáze
(od 1. května 2020)
-výrobní řemeslné činnosti.