Souhlas se šířením obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Souhlasím s tím, aby společnost Dotykačka ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5, IČ 062 90 914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 (dále Dotykačka) šířila svá obchodní sdělení týkající se nabízení obchodu a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění na můj uvedený elektronický kontakt pro elektronickou poštu (e-mail adresu).

Současně tímto uděluji Dotykačce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, svůj souhlas se zpracováním jména, příjmení a poskytnutého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail adresy) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Dotykačkou a šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10ti let. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Po uplynutí lhůty 10ti let je Dotykačka povinna tyto údaje zlikvidovat.

Uvedený elektronický kontaktu pro elektronickou poštu může být zpřístupněn zaměstnancům Dotykačky a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Dotykačky obchodní sdělení Dotykačky dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnuté údaje budou zpracovávány Dotykačkou i pověřeným zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Je mi známo, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2002 Sb.

Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů vč. elektronického kontaktu pro elektronickou poštu kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu mám právo zdarma odmítnout souhlas s využitím elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Dotykačky dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.

 

Dotykačka ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5, IČ 062 90 914,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594                

E-mail: info@dotykacka.cz

Infolinka: 221 221 331 (pondělí–pátek: 8–17 h)