Informace o stránce

Společnost Dotykačka ČR s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5, IČ 062 90 914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 279594 (dále "Dotykačka" nebo „Správce“) vytvořila tuto webovou stránku pro poskytování informací o e-tržbách a produktech společnosti. Vyvíjí přitom přiměřené úsilí, aby ji průběžně aktualizovala, neposkytuje ale záruku na přesnost informací či neexistenci chyb. Čerpání z obsahu stránky je vždy na vlastní riziko uživatele a Dotykačka nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou a následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o e-tržbách na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a Dotykačka neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Detailní informace by měly být vždy vyhledávány na webových stránkách ministerstva financí ČR.

Dotykačka také nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává v případě vaší návštěvy webové prezentace www.jaknaetrzby.cz v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“) a navazujícími prováděcími předpisy, na základě oprávněného zájmu následující osobní údaje:

 • IP adresu,
 • cookies,

a to za účelem zkvalitňování nabídky obsahu a uživatelské přívětivosti portálu.

V případě, že využijete některý z dotazovacích formulářů na webu a sdělíte Správci svůj e-mail, bude tento bez dalšího souhlasu pro zasílání marketingových sdělení zpracován pouze za účelem poskytnutí požadované informace, a to jak formou automaticky generované odpovědi, tak formou osobního kontaktu obslužného personálu Správce.

Takto získané kontaktní údaje budou zpracovávány Správcem maximálně po dobu 1 roku od jejich poskytnutí.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pro komunikaci se Správcem týkající se zpracování osobních údajů využijte kontakt info@dotykacka.cz.

Cookies

Správce“ užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek www.jaknaetrzby.cz.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu společnosti, jak jej umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“). Nastavení rozsahu zpracovávání cookies pro tyto účely můžete upravit v rámci nastavení svého prohlížeče. V případě jejich omezení však nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, která jsou zpracovávána za účelem měření návštěvnosti webu a navazujících statistik chování návštěvníku webu jsou posuzovány v pseudonymizované podobě a případná identifikace jednotlivce z titulu těchto zpracovávaných údajů je možná jen na zákaldě vynaložení značného a vysoce odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Vydavatel/Název Účel Expirace
Cookies CMS CMS Publis Zajištění funkčnosti webu, usnadnění uživatelského přístupu Data nejsou ukládána a archivována
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 26 měsíců)

Cookies třetích stran Hot Jar Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění (max. 365 dní)

Cookies třetích stran Google Adwords Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran S-klik Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů


Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společností Corporate Publishing s.r.o., IČ: 27885453, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku,
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Poskytovatelem služby Seznam Sklik společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

Duševní vlastnictví

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo Dotykačka nebo jí bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů:

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

 • budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiá Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu a
 • budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat

Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím Dotykačky nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům Dotykačky nebo jakékoliv třetí strany.

Hypertextové odkazy

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Dotykačky. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

Dotykačka nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

Dotykačka nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit počítačovými viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Změny

Znění podmínek může být kdykoli změněno a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

V Praze dne 22. 10. 2019

Infolinka
212 245 711
8:00 - 17:00 (mimo víkend)

položit dotaz

Nenašli jste odpověď na váš problém?

 • Zeptejte se na problematiku EET, naši odborníci vám rádi poradí.
 • Chcete-li podat podnět k prošetření postupu konkrétního poplatníka, obraťte se, prosím, přímo na Finanční správu ČR.
 
Váš dotaz:
Váš e-mail*:
Pro účely zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje

* položku je nutno vyplnit